Társasházkezelői tevékenységünk során gyakran tapasztaljuk, hogy a közbeszédben gyakran keveredik e két fogalom. Fontos tudni, hogy a Társasházkezelő és a közös képviselő két különböző feladatkör.

Nézzük meg mi a különbség a két terület között.

Az első legfontosabb tétel, hogy a közös képviselő választott tisztség. Elsősorban a tulajdonosok maguk közül választják. A közös képviseleti munkát elvégezheti olyan személy, akinek lakása van a társasházban, illetve a házhoz nem kötődő külsős cég is. Fontos tudni, amennyiben tevékenységét üzletszerűen végzi, akkor szükséges, hogy Okj-s szakképesítéssel rendelkezzen a közösség ügyeiben eljáró személy.

A közös képviselő tevékenységi köre:

 • Ö hívja össze a közgyűlést, elkészíti a Társasház éves beszámolóját, költségtervét. A közgyűlésen hozott határozatokat végrehajtja, vagy végrehajtatja.
 • Beszedi a közös költséget, vezeti a tulajdonosok folyószámláját, a Társasház bankszámla feletti rendelkezését gyakorolja.
 • A hátralékosokkal szemben lefolytatja a behajtási eljárásokat, a közösséget bíróság előtt képviseli. Ügyel arra, hogy a közgyűlésen hozott határozatok a szervezeti és működési szabályzatoknak megfeleljenek.
 • Minden szükséges intézkedést megtesz az épület állagának megóvása érdekében. Hibaelhárításokat, azonnali halasztást nem tűrő munkákat végeztet el a házon.

A Társasházkezelői feladatok jóval összetettebbek egy Társasházban, így a fentiekkel ellentétben csak OKJ-s Társasházkezelői végzettséggel rendelkezők végezhetik ezt a feladatot

Nézzük meg, milyen feladatai vannak egy társasházkezelőnek a közös képviselői feladatokon túl.

 • Felelős a társasház műszaki állapotáért
 • Rövid, közép és hosszú távú műszaki felújítási tervet készít. Tervét számadatokkal támasztja alá.
 • Hasznosítási tervet készít a Társasház közös területeire vonatkozóan.
 • Megbízási, szolgáltatási, bérleti szerződésekben eljár.
 • Megszervezi a Tűz baleset és környezetvédelmi feladatok ellátását.
 • Előkészíti az ingatlan felújítását
 • Pályázati anyagokat készít
 • Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, különösen a Társasházi, Számviteli, Adó és építési ügyekben.
 • Árajánlatokat kér be és javaslatokat készít a döntéshozóknak.

A fenti felsorolásokból jól látható, hogy a Társasházkezelői tevékenység jóval összetettebb, mint a közös képviseleti munkakör. Egy jó Társasházkezelő a munkájával a kezelésében lévő társasházat fejleszti, szépíti.  A Társasházi lakások értéke így emelkedik. A tulajdonosok vagyona gyarapszik. Egy társasház választhat magának külön közös képviselőt illetve külön társasházkezelőt, de azt gondolom a legszerencsésebb, ha a két feladatkörbe tartozó tevékenységeket egy személy vagy megbízott cég végzi el.

Kategóriák: Tudásbázis