Gyakran keresnek meg ismerősök, ajánlatkérők azzal, hogy miként kell leváltani a jelenlegi közös képviselőjüket, társasházkezelőjüket.

A közös képviselő leváltása és új képviselő választása a társasházi törvényben (2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról) meghatározott módon és határidők betartásával kell, hogy történjen. 

(Társasházi törvény 35. § (2) bekezdés)

  1. lépés 

A társasház összes tulajdoni hányad 1/10-vel rendelkező tulajdonostársnak írásban kell kérnie a jelenlegi közös képviselőt a rendkívüli közgyűlés összehívására. Az indítványt bármely tulajdonostárs kezdeményezheti.

Az írásbeli kérésnek tartalmaznia kell a napirendi pontokat (köztük a közös képviselő leváltását) továbbá a határozati javaslatokat.  A törvény előírásainak megfelelően kötelező tartalmi elem a közgyűlés összehívásának oka is. 

Minta (nincs kötelező formai megkötés): 

Tisztelt közös képviselet!

Mint a MINTA Társasház (1101 Budapest, Példa u. 3/14) lakóközössége (1. számú melléklet aláírói ív), ingatlanok tulajdonosai a Társasházi törvény 35. § (2) bekezdése alapján kérjük, hogy levelünk kézhezvételét követő 30 napon belüli dátummal hívjon össze közgyűlést az alábbi napirendi pontokkal:

1. napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek, azaz a közgyűlés levezető elnökének, a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztása – Határozathozatal

2. napirendi pont: A közgyűlés napirendi pontjainak, illetve sorrendjének elfogadása – Határozathozatal.

3. napirendi pont: A jelenlegi közös képviselet leváltása – Határozathozatal

4. napirendi pont: Új közös képviselő megválasztása – Határozathozatal

5. napirendi pont: Bankszámla feletti rendelkezési jog meghatározása- Határozathozatal

2. lépés

Az aláírt közgyűlés összehívását kezdeményező kérvényt személyesen (átvételt igazolva) vagy tértivevényes postai úton kell eljuttatni a jelenlegi közös képviselőnek. 

A jelenlegi közös képviselő mérlegelés nélkül köteles a kérvény alapján a közgyűlést a levél átvételétől számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Tehát a közgyűlési meghívókat legkésőbb az átvételt követő 22. napon a postaládákba kell dobnia, vagy a tulajdonosoknak a szervezeti-működési szabályzatban foglaltak szerint eljuttatnia. 

3. lépés

A közgyűlés megtartása, ahol a közgyűlésen jelen lévő tulajdonosok a régi közös képviselőt felmentik és az újat megválasztják. 

Gyakran feltett kérdések? 

Mit lehet tenni, ha nem hívja össze a közös képviselő a tulajdonosok minimum 1/10-e által kért közgyűlést?

Ebben az esetben a társasház számvizsgáló bizottságának kell a kérvény átvételének időpontját követő 30. nap után, 15 napon belüli időpontra összehívni a közgyűlést. Amennyiben ezt a számvizsgáló bizottság nem teszi meg, akkor bármely tulajdonos összehívhatja a lakóközösséget. 

Mi történik, ha nem adja át a közös képviselő a társasház iratanyagát, mikortól van mandátuma az új közös képviselőnek?

A közgyűlés dönt, hogy mely időponttól választja meg az új közös képviselőt. A régi képviselőnek a leváltó közgyűléstől számítva 30 napja van a társasház iratanyagainak átadására. 

Vigyázat! Ez nem felmondási idő! 

Az új közös képviselő a közgyűlés határozata szerinti időpontban kezdi meg a munkát. A régi képviselőnek kötelessége a kulcsok és egyéb eszközök azonnali átadása. A régi képviselőnek az iratanyag átadására 30 napos határidőt ír elő a törvény. 

Amennyiben nem adja át az iratanyagot a régi közös képviselő, úgy iratkiadási pert kell indítani ellene. Ehhez már jogi képviselő segítségét kell kérnie a társasháznak, ugyanis ezt polgári peres eljárásnak megfelelően kell bonyolítani.

Milyen iratokat kell átadnia a régi közös képviselőnek?

A társasház összes iratát, beleértve a levelezéseket, a szerződéseket, az aktuális lakói folyószámlákat, egyenlegeket, a részletes naplófőkönyvet, naplófőkönyv kivonatot.  

Sajnos gyakran tapasztaljuk, hogy a pénzügyi anyagok átadása nem zökkenőmentes, az anyagok hiányosak. Ezekben az esetekben ne hagyjuk, hogy az előző képviselet ne számoljon el a Társasház vagyoni helyzetével, ne adjon ki teljes körűen minden pénzügyi anyagot, hisz ezek utólagos megszerzése rengeteg energiát, időt emészthet fel. 

Az elmúlt évek során rengeteg akadállyal, buktatóval találkoztunk, amikor más képviselettől vettünk át társasház kezelését. Mivel minden eset más és más, minden ház egyedi paraméterekkel rendelkezik, ezért a képviselőváltás módszerét a társasház sajátosságainak figyelembe vételével szükséges megválasztani. 

Amennyiben a közös képviselő váltással kapcsolatos további információra lenne szüksége, kérem keressen minket a honlapon található elérhetőségek bármelyikén.

 

Kategóriák: Tudásbázis